Matteusskolan är en skola där alla barn är olika - och ska få vara det. Här får barnen lära sig att inte bara acceptera individuella skillnader, utan också uppskatta olikheter.

tisdag 24 januari 2017

V4
Hej och tack för alla viktiga och trevliga samtal vi haft med elever och föräldrar. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns mycket kämparglöd i årets sexor på Matteusskolan och det är många som är redo för att ge lite extra inför de sista betygen på mellanstadiet.


Nu väntar oss ett föräldramöte som ännu inte är satt ett datum för. Har du önskemål om saker du vill att vi tar upp där kan du kontakta oss så ska vi förbereda det.


Det har tillkommit lite nya lärare till sexan. Viktor är ny musiklärare och Mirza finns nu för båda sexorna för att hjälpa under lektionstid.


6B har nu hemkunskap denna termin och 6A kommer få bild denna termin.


Schemat är lite ändrat denna termin men i huvudsak samma som förra.


Nu kör vi full fokus för att klara våra mål.


Med vänlig hälsning Malin, Anneli, Therese, Henrik och Mirza

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar