Matteusskolan är en skola där alla barn är olika - och ska få vara det. Här får barnen lära sig att inte bara acceptera individuella skillnader, utan också uppskatta olikheter.

torsdag 9 mars 2017

Den här veckan avslutar vi arbetet med geometriska figurer och längdenheter.
Med hjälp av blötlagda ärtor och tandpetare tillverkades fantasifulla figurer utifrån de geometriska figurer vi lärt oss om.
Enhetsbyten mellan mil-km-m-dm-cm-mm har det arbetats flitigt med liksom längdproblem t.ex.

En spaghetti var från början 25 cm men bröts i tre bitar A, B och C.
Hur lång är den kortaste biten om du vet att;
-den längsta är dubbelt så lång som den kortaste?
-den näst längsta är en cm längre än den kortaste?
Vilket svar får du om spaghettin från början var 27 cm?

Mattehälsningar Kaisa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar